RSFURNITURELogo RSFURNITURE   

ออกแบบ รับทำงานบิวท์อิน / ตู้ประธานตามหลักฮวงจุ้ย     

 

ตกแต่งภายใน / บิวท์อิน บ้านเดี่ยว เดอะแพลนท์ บางนา (The Plant) 

 

เดอะแพลนท์ ตกแต่งภายใน บิวท์อิน ตู้ทีวี ตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ เฟอร์นิเจอร์ 1

เดอะแพลนท์ ตกแต่งภายใน บิวท์อิน ตู้ทีวี ตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ เฟอร์นิเจอร์ 2

บิวท์อินห้องนั่งเล่นชั้นล่าง ชั้นล่างนี้เจ้าของให้บิวท์อินตู้ทีวีและบิวท์อินตู้โชว์

 

เดอะแพลนท์ ตกแต่งภายใน บิวท์อิน ตู้ทีวี ตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ เฟอร์นิเจอร์ 3

เดอะแพลนท์ ตกแต่งภายใน บิวท์อิน ตู้ทีวี ตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ เฟอร์นิเจอร์ 4

รูปงานบิวท์อินตู้โชว์ชั้นบน

 

เดอะแพลนท์ ตกแต่งภายใน บิวท์อิน ตู้ทีวี ตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ เฟอร์นิเจอร์ 5

เดอะแพลนท์ ตกแต่งภายใน บิวท์อิน ตู้ทีวี ตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ เฟอร์นิเจอร์ 6

เริ่มติดตั้งงานบิวท์อิน

 

เดอะแพลนท์ ตกแต่งภายใน บิวท์อิน ตู้ทีวี ตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ เฟอร์นิเจอร์ 7

บิวท์อินตู้ทีวีสีโอ๊คเข้มตัดสีแอช

เดอะแพลนท์ ตกแต่งภายใน บิวท์อิน ตู้ทีวี ตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ เฟอร์นิเจอร์ 8

เดอะแพลนท์ ตกแต่งภายใน บิวท์อิน ตู้ทีวี ตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ เฟอร์นิเจอร์ 9

เดอะแพลนท์ ตกแต่งภายใน บิวท์อิน ตู้ทีวี ตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ เฟอร์นิเจอร์ 10

เดอะแพลนท์ ตกแต่งภายใน บิวท์อิน ตู้ทีวี ตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ เฟอร์นิเจอร์ 11

บิวท์อินตู้โชว์ ความต้องการเจ้าของบ้านคืออยากได้ตู้ที่ไม่ทึบและไม่โปร่งจนเกินไป

ตู้โชว์บิวท์อินเลยได้แบบออกมาตามภาพครับ

 

เดอะแพลนท์ ตกแต่งภายใน บิวท์อิน ตู้ทีวี ตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ เฟอร์นิเจอร์ 12เดอะแพลนท์ ตกแต่งภายใน บิวท์อิน ตู้ทีวี ตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ เฟอร์นิเจอร์ 13

เดอะแพลนท์ ตกแต่งภายใน บิวท์อิน ตู้ทีวี ตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ เฟอร์นิเจอร์ 14

บิวท์อินตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน

 

 

 

 

บิวท์อิน ช่องทางติดต่อ Facebook Line IG 1

บิวท์อิน ช่องทางติดต่อ Facebook Line IG 2

บิวท์อิน ช่องทางติดต่อ Facebook Line IG 3

บิวท์อิน ช่องทางติดต่อ Facebook Line IG 4

บิวท์อิน ช่องทางติดต่อ Facebook Line IG 5

 


รุ่งแสง เฟอร์นิเจอร์ : ชำนาญงานเฟอร์นิเจอร์ บิวท์อิน

โดย คุณวิบูลย์ ตันติสันติวงศ์

(สมาชิกชมรมภูมิโหราศาสตร์ รุ่นที่ 36)

Furniture Builtin : เฟอร์นิเจอร์ บิวท์อิน