RSFURNITURELogo RSFURNITURE   

ออกแบบ รับทำงานบิ้วอิน / ตู้ประธานตามหลักฮวงจุ้ย     

 

ตกแต่งภายใน / บิ้วอิน บ้านสาธร Golden Regent 

 

บ้านสาธร ตกแต่งภายใน บ้านเดี่ยว เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้โชว์ ตู้ประธาน ตู้ทีวี 1

ตู้โชว์บิ้วอินมุมซ้ายมือจะเป็นบิ้วอินตู้โชว์ประธานของบ้านและแบ่งส่วนบิ้วอินห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหาร

ส่วนตู้ด้านขวามือเป็นบิ้วอินตู้หนังสือต่อเนื่องบิ้วอินตู้ทีวี ตัดขอบหน้าบานด้วยสีขวา

 

บ้านสาธร ตกแต่งภายใน บ้านเดี่ยว เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้โชว์ ตู้ประธาน ตู้ทีวี 2

มีการเปลี่ยนแปลงแบบเฟอร์นิเจอร์นิดหน่อย จากตู้โชว์บานเปิดแก้ไขเป็นตู้บานเลื่อน

 

บ้านสาธร ตกแต่งภายใน บ้านเดี่ยว เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้โชว์ ตู้ประธาน ตู้ทีวี 3

เปลี่ยนแปลงแบบตู้โชว์อีกรอบ

รวมทั้งสีของเฟอร์นิเจอร์จากสีอ่อน เป็นสีโอ๊คกลาง

 

บ้านสาธร ตกแต่งภายใน บ้านเดี่ยว เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้โชว์ ตู้ประธาน ตู้ทีวี 4

บ้านสาธร ตกแต่งภายใน บ้านเดี่ยว เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้โชว์ ตู้ประธาน ตู้ทีวี 5

บ้านสาธร ตกแต่งภายใน บ้านเดี่ยว เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้โชว์ ตู้ประธาน ตู้ทีวี 6บ้านสาธร ตกแต่งภายใน บ้านเดี่ยว เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้โชว์ ตู้ประธาน ตู้ทีวี 7

หลังจากติดตั้งบิ้วอินเฟอร์นิเจอร์เสร็จก็ได้หน้าตาของ บิ้วอินตู้โชว์กับบิ้วอินตู้หนังสือมาอยู่ต่อเนื่องกันตามรูป

ลูกค้าแก้แบบกระจาย เพราะเกิดจากความเข้าใจหลักฮวงจุ้ยมากขึ้น

หลังจากได้ศึกษากับชมรมภูมิโหราศาสตร์

 

บ้านสาธร ตกแต่งภายใน บ้านเดี่ยว เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้โชว์ ตู้ประธาน ตู้ทีวี 8

บ้านสาธร ตกแต่งภายใน บ้านเดี่ยว เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้โชว์ ตู้ประธาน ตู้ทีวี 9

บิ้วอินห้องนอนลูก จากประตูห้องเปิดเข้ามาเป็นตู้ทีวีต่อเนื่องด้วยตู้ชั้นวางหนังสือ

ด้านหลังของตู้หนังสือเป็นส่วนของบิ้วอินตู้เสื้อผ้าและรายละเอียดภายในตู้

 

บ้านสาธร ตกแต่งภายใน บ้านเดี่ยว เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้โชว์ ตู้ประธาน ตู้ทีวี 10

ภาพหลังจากตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ บิ้วอินตู้เสื้อผ้าและบิ้วอินตู้ทีวีเสร็จเรียบร้อย

 

บ้านสาธร ตกแต่งภายใน บ้านเดี่ยว เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้โชว์ ตู้ประธาน ตู้ทีวี 11

บ้านสาธร ตกแต่งภายใน บ้านเดี่ยว เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้โชว์ ตู้ประธาน ตู้ทีวี 12

บ้านสาธร ตกแต่งภายใน บ้านเดี่ยว เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้โชว์ ตู้ประธาน ตู้ทีวี 13

บ้านสาธร ตกแต่งภายใน บ้านเดี่ยว เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้โชว์ ตู้ประธาน ตู้ทีวี 14

มาถึงส่วนห้องนอนใหญ่ภาพบนเป็นบิ้วอินตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน

จะเห็นด้านข้างของตู้บานเลื่อนเป็นตู้ชั้นโค้งๆ เพื่อทำให้ทางเข้าห้องดูกว้างขวางมากขึ้น

ส่วนภาพถัดมาประกอบด้วยบิ้วอินตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน ต่อเนื่องด้วยบิ้วอินตู้ทีวีเล็กๆ

ตัดสีผนังด้วยสีส้มเป็นความชอบส่วนตัวของลูกค้า

ส่วนตำแหน่งที่แขวนรูปด้านข้างจะเป็นประตูออกระเบียงจึงใช่รูปแขวนเพื่อไม่ให้ผนังดูโล่งเกินไป

 

บ้านสาธร ตกแต่งภายใน บ้านเดี่ยว เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้โชว์ ตู้ประธาน ตู้ทีวี 15

บ้านสาธร ตกแต่งภายใน บ้านเดี่ยว เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้โชว์ ตู้ประธาน ตู้ทีวี 16

ห้องนอนเล็ก ลักษณะห้องก็ง่ายๆ มีบิ้วอินตู้เสื้อผ้าบานเปิดสลับด้วยประตูกระจกฝ้า

ต่อเนื่องมาด้านขวาเป็นตู้โชว์ ตู้หนังสือ

 

 

 

 

บิ้วอิน ช่องทางติดต่อ Facebook Line IG 1

บิ้วอิน ช่องทางติดต่อ Facebook Line IG 2

บิ้วอิน ช่องทางติดต่อ Facebook Line IG 3

บิ้วอิน ช่องทางติดต่อ Facebook Line IG 4

บิ้วอิน ช่องทางติดต่อ Facebook Line IG 5

 


รุ่งแสง เฟอร์นิเจอร์ : ชำนาญงานเฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน

โดย คุณวิบูลย์ ตันติสันติวงศ์

(สมาชิกชมรมภูมิโหราศาสตร์ รุ่นที่ 36)

Furniture Builtin : เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน